Stengårdens landbrug

Stengården er et økologisk familielandbrug med en meget blandet produktion, som hovedsageligt afsættes gennem gårdbutikken.

På Stengården er der

3000 æglæggende høns, 50 stk kødkvæg (køer og kalve), 100 forskellige slags grøntsager og bær, frugtplantage med æbler, blommer og kirsebær, græsmarker og kornmarker. En liste over grøntsager, frugter og bær vi dyrker kan du finde her. Liste over dyrkede grøntsager.

Stengården er siden 1997 ejet og drevet af os – Elisabeth og Jens Otto Rasmussen. Vores baggrund for at købe og drive landbrug er vores opvækst på landet og efterfølgende uddannelser som kemiingeniører. Vi købte gården for at danne en god ramme for os selv og vores børns liv. Planen var at arbejde deltid som ingeniører og supplerer med hjemmedyrket mad og et lille stalddørssalg.

Stengården blev ved vores overtagelse omlagt til økologisk drift- og vi opbyggede hurtigt et stalddørssalg af friske æg og gode grøntsager.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”